21 | 07 | 2019

Αθήνα 22/04/2015
Αρ. πρωτ.: 5008491


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/588 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ηλιακών υαλοπινάκων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/588 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2015, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 98 /15.04.2015) και ισχύει από 16.04.2015, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών υαλοπινάκων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται μεταξύ 9,1% έως 36,1% αναλόγως την εταιρεία και την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του αναφερόμενου κανονισμού. Εάν δεν προσκομισθεί αυτό το τιμολόγιο ισχύει ο δασμολογικός συντελεστής που επιβάλλεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 4 του Κεφαλαίου 70 με το αποστελλόμενο ταυτάριθμο φύλλο, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σρετική) .

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16