26 | 08 | 2019

Αθήνα 27/10/2014
Αρ. πρωτ.: 2/84619/0004


ΘΕΜΑ:
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α΄ 149), ως εξής:

1) Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού (ήτοι από 29.10.2014 του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών) ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής,
2) Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού,
3) Βασίλειο Κατριβέση. του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού,
4) Στυλιανό Μαραβελάκη του Αναστασίου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων,
5) Σπυρίδωνα Ντάνο του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.
6) Αρτέμιο Βαλελή του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής -Επικοινωνιών,
7) Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
8) Κωνσταντίνο Μασούρα του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού (ήτοι από 29.10.2014 του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών) ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

Β. Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι τοποθετούμενοι με την παρούσα απόφαση Προϊστάμενοι διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που κατείχαν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων.
Γ. Η παρούσα ισχύει από την 29η Οκτωβρίου 2014.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16