04 | 06 | 2020

Αθήνα 16/10/2014
Αρ. πρωτ.:
1140877

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων.

 

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. ΠΡΠ 6352 230914 / 23.9.2014 έγγραφό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
2. Το αρ. πρωτ.45/20.08/.2014 υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτόρων Εθνικών Λαχείων.
Με αφορμή τα παραπάνω σχετικά, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι πράκτορες εθνικών λαχείων από τη δραστηριότητα τους αυτή αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 29 του ίδιου πιο πάνω νόμου. Με τις διατάξεις αυτές το εισόδημα των ανωτέρω προσώπων προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα στην περίπτωση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.), αποκλειόμενου κάθε άλλου τρόπου φορολόγησης, όπως με τεκμαρτό εισόδημα ή κατ΄ αποκοπή ποσά φόρου, καθόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
2. Αναφορικά με τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των πρακτόρων λαχείων, επισημαίνεται ότι το λαχείο θεωρείται ανώνυμο χρεόγραφο και δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων για την πώληση αυτού. Ειδικότερα, όσον αφορά τα έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις τους, αυτά προκύπτουν από την εκκαθάριση των προμηθειών τους. Όσον αφορά τα έσοδα από τις χονδρικές πωλήσεις τους, εξευρίσκονται αν από την προμήθεια τους αφαιρεθεί η παρεχόμενη από αυτούς προμήθεια προς το λιανοπωλητή, η οποία αποδεικνύεται όπως ορίζεται στην παρ.6 του Δ15Α 1066189 ΕΞ 2013/16.04.2013 εγγράφου μας προς την Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Εθνικών Λαχείων, δηλαδή, με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως με τη σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των ανωνύμων χρεογράφων (λαχείων) από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα πρόσωπα, όπου θα αναγράφεται η συνολική αξία πώλησης-αγοράς και η συνολική ονομαστική αξία των λαχείων.
3. Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία της πιστοποίησης των πωλητών λαχείων, αυτή δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης μας και είναι ανεξάρτητη του τρόπου φορολόγησης των προσώπων αυτών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm