07 | 04 | 2020

Αθήνα 10/04/2014
Αρ. πρωτ.: 5009182


ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων.

 

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041917 ΕΞ2013/04-12-2013 ΕΔΥΟ. β) Η μεαρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ2013/31-12-2013 ΕΔΥΟ.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, με αφορμή ερωτήματα που δεχτήκαμε αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα και ειδικότερα με τον τρόπο ελέγχου του ορίου του 30% (απομείωση λόγω χιλιομέτρων) και του 95% (συνολική απομείωση), παραθέτουμε σχετικά αναλυτικά παραδείγματα για κατανόηση και ενιαία εφαρμογή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°

Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 21 μηνών σεντάν, με τιμή χονδρικής πώλησης 25.000€, διανυθέντα χιλιόμετρα 27.049, προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Απομείωση αξίας σύμφωνα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία. • Μήνες κυκλοφορίας: 21
• Συντελεστής κατηγορίας αμαξώματος σεντάν για 21 μήνες κυκλοφορίας από τους διαθέσιμους πίνακες: 37%
[25.000€ - (25.000C Χ 37%)] = 15.750 €
Ποσοστό απομείωσης αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πλέον του Μέσου Όρου • Μήνες κυκλοφορίας: 21
• Μ.Ο. χλμ για 21 μήνες:
(21 Χ 15.000)/12=26.250χλμ
• Επιπλέον χλμ: 27.049 - 26.250= 799 χλμ
• Συντελεστής Μείωσης:
799/500 Χ 0,30=0,47%
Αξία (μετά την απομείωση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) [15.750€ - (15.750€ Χ 0,47%)*] = 15.676€

Έλεγχος 30%
*Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση, δηλ:

  • 15.750€X0,47% = 74€

  • 15.750€ Χ 30%=4.725€ > 74 €

[Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων (74€) δεν ξεπερνά το 30% της αξίας (4.725€)]
Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, ο συντελεστής απομείωσης βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30%.

Έλεγχος 95%
Επιπλέον η συνολική απομείωση, περιλαμβανομένης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δε δύναται να υπερβαίνει το 95%, δηλ:

  • 25.000€ - 15.676C = 9.324C συνολική απομείωση

  • 25.000€ Χ 95% = 23.750 € > 9.324€

(άρα η συνολική απομείωση είναι πράγματι μικρότερη από το 95% της χονδρικής τιμής)
Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, η αξία μετά τη συνολική απομείωση πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον ή να ξεπερνά το 5% της αρχικής τιμής χονδρικής πώλησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°

Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 114 μηνών χάτσμπακ, με τιμή χονδρικής πώλησης 6.345€, με σύνολο διανυθέντων χιλιομέτρων 213.036, προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Απομείωση αξίας σύμφωνα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία. • Μήνες κυκλοφορίας: 114
• Συντελεστής κατηγορίας αμαξώματος χάτσμπακ για 114 μήνες κυκλοφορίας από τους διαθέσιμους πίνακες: 79%
[6.345€ - (6.345€ Χ 79%)] = 1.332,45 €
Ποσοστό απομείωσης αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πλέον του Μέσου Όρου. • Μήνες κυκλοφορίας: 114
• Μ.Ο. χλμ για 114μήνες:
(114 Χ 15.000)/12=142.500χλμ
• Επιπλέον χλμ: 213.036-142.500= 70.536 χλμ
• Συντελεστής Μείωσης:
70.536/500 Χ 0,30=42,32%*


Έλεγχος 30%
*Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση, δηλ:

  • 1.332,45 Χ 42,32% = 563,89€

  • 1.332,45 Χ 30% = 399,735€ < 563,89€

Η απομείωση με Βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα (563.89€). ξεπερνά το 30% της αξίας (399,735€), τότε:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Αξία (μετά την απομείωση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)             1.332,45€ - (1.332,45€ Χ 30%) = 932,715€

Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, ο συντελεστής απομείωσης βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30%
Έλεγχος 95%:
Επιπλέον η συνολική απομείωση, περιλαμβανομένης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δε δύναται να υπερβαίνει το 95%, δηλ:

  • 6.345€ - 932,715€ = 5.412,285 € συνολική απομείωση

  • 6.345€ Χ 95% = 6.027,75 € > 5.412,285 €

(Η συνολική απομείωση είναι πράγματι μικρότερη από το 95% της χονδρικής τιμής και η αξία μετά τη συνολική απομείωση (932,715€) είναι μεγαλύτερη από το 5% της αρχικής τιμής χονδρικής πώλησης (317,25€))

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm