24 | 08 | 2019

Αθήνα 10/04/2014
Αρ. πρωτ.:
1060204


ΘΕΜΑ: Ισχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του N . 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 22ε της υποπαραγράφου Δ.1. της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) και ειδικά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12. 2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 και οι κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.
Ως εκ τούτου δύνανται να εκχωρηθούν, εντός του έτους 2014, τα ανείσπρακτα μισθώματα και οι τόκοι δανείων που αποκτήθηκαν το έτος 2013.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16