24 | 08 | 2019

Αθήνα 07/04/2014
Αρ. πρωτ.:
1058593


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων

 

Σχετ: Το Γ4/12592/955/28.02.2014 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε και το 7597/26.02.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σας γνωρίζουμε πως όταν κάποιος δεν έχει βιβλία και στοιχεία και τα αγροτικό εισόδημα προσδιορίζεται τεκμαρτά (αντικειμενικός προσδιορισμός), η αναγωγή του καθαρού εισοδήματος σε ακαθάριστα έσοδα προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό για την έκδοση άδειας φορτηγού αυτ/του, γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 της 1008182/124/Α0012 απόφασης (την οποία σας επισυνάπτουμε) και συγκεκριμένα με τον εξής τύπο
 

ακαθάριστα έσοδα

καθαρό εισόδημα αντικειμενικής μεθόδου * 100

συντελεστής καθαρού εισοδήματος ή Μ. Ο.


Η επιλογή του συντελεστή καθαρού εισοδήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Σας ενημερώνουμε τέλος ότι οι διατάξεις του αρ.42 του Ν.2238/94 (αντικειμενικός προσδιορισμός) παύουν να ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2014 και μετά.

 


 

Δείτε επίσης και το άρθρο Οι υποχρεώσεις των αγροτών σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις από πλευράς ΦΠΑ & ΦΕ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16