07 | 04 | 2020

Αθήνα 07/04/2014
Αρ. πρωτ.: 1058124


ΘΕΜΑ: Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

 

Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 διευκρινιζόταν ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.
2. Επίσης στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου οριζόταν ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από το άρθρο αυτό ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες βεβαιώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87.
3. Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1039/2014 διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 . Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Μαρτίου 2014.
4. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 2238/1994 το αλλοδαπό Δημόσιο που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό δεν εξαιρείται αλλά υπόκειται στην υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΜΥ σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο και συνεπώς, εάν δεν απέδωσε ή απέδωσε εκπρόθεσμα τον παρακρατηθέντα φόρο μισθωτών υπηρεσιών, υπόκειται στις κυρώσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΠΟΛ 1063/15, 1991 ερώτημα αυστριακής πρεσβείας) .
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και οι Πρεσβείες εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις και οφείλουν να εκδίδουν βεβαιώσεις αποδοχών με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm