20 | 07 | 2019

Αθήνα 02/04/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1090


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

 

Με την ΑΥΟ - ΠΟΛ 1070/2014 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι στις αποδείξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ..
Επομένως και οι αποδείξεις που προσκομίζει ο φορολογούμενος, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου ( άρθρο 16 Ν.4172/2013 ), που προκύπτει από την κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013 και έχουν εκδοθεί στις παραπάνω χώρες, γίνονται αποδεκτές .

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16