29 | 02 | 2020

Αθήνα 17/02/2014
Αρ. πρωτ.: 5004233


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογητέα αξία μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων και τη διαπίστωση της κατηγορίας για σκοπούς απομείωσης.

 

ΣΧΕΤ.: (α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5041917 ΕΞ 2013/4-12-13 ΕΔΥΟ (β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5043812 ΕΞ 2013/31-12-13 ΕΔΥΟ (γ) Το αρ. πρωτ. 1589/23-01-2014 έγγραφο του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά
Με αφορμή ερώτημα, το οποίο υπεβλήθη με το (γ) ανωτέρω σχετικό και σε συνέχεια των ανωτέρω (α) & (β) σχετικών, αναφορικά με τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, ως προς τη διαπίστωση της κατηγορίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για σκοπούς απομείωσης αξίας:
Δεδομένου ότι η κατηγορία «4X4 SUV-ATV» - οχήματα παντός εδάφους, δεν δύναται να αντιστοιχηθεί με κωδικούς τύπου αμαξώματος, όπως αυτοί εμφανίζονται στην έγκριση τύπου ή στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και κατ΄ επέκταση στην άδεια κυκλοφορίας, η διαπίστωση της κατηγορίας, στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Για παράδειγμα, αυτοκίνητο μάρκας AUDI, μοντέλο Q5, κατατάσσεται ως «4X4 SUV-ATV», με βάση την κατηγορία του ΣΕΑΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη «AC» της έγκρισης τύπου.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι τα οχήματα παντός εδάφους φέρουν το σύμβολο G, στην ενότητα βασικά χαρακτηριστικά - κατηγορία της έγκρισης τύπου, για παράδειγμα «M1G».
Τέλος, αρχείο με τις κατηγορίες των οχημάτων (segments) σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας (www.icisnet.arX το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται, τόσο για τη διαπίστωση και συμπλήρωση της ορθής κατηγορίας στα παραστατικά, όσο και για την επαλήθευσή της, στις εν λόγω περιπτώσεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm