26 | 01 | 2020

Αθήνα 12/12/2013
Αρ. πρωτ.: 5042762

ΘΕΜΑ: Χειρόγραφη υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης ΕΧΖ.

Μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης ΕΧΖ τόσο στην περίπτωση εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών όσο και κατά τη λειτουργία των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α. Ε και μέχρι την επίλυση του προβλήματος, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφο μας, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 ΕΔΥΟ για τη χρήση της εφεδρικής διαδικασίας στο Υποσύστημα Εξαγωγών και συγκεκριμένα:

Η υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης ΕΧΖ θα πραγματοποιείται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής με τη χρήση εντύπου ΕΔΕ -2, δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. Η εν λόγω διασάφηση θα καταχωρείται στο ενιαίο βιβλίο καταχώρησης και θα εκδίδεται χειρόγραφη άδεια παράδοσης. Η επιλογή του ΕΔΕ για έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση γίνεται από τον προϊστάμενο τελωνισμού με σχετική πράξη επί του ΕΔΕ.
Η Αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί το αντίτυπο 3 του ΕΔΕ (επιβεβαίωση φόρτωσης) και το παραδίδει στον εφοδιαστή ο οποίος τηρεί το αντίτυπο αυτό στο αρχείο του ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εφοδιασμού. Κατά τα λοιπά εφαρμογή τυγχάνουν, πέραν των άλλων, τα προβλεπόμενα στην Π. 1591/1546/87 ΑΥΟ.
Μετά την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να υποβληθούν εκ των υστέρων, ηλεκτρονικά, όλες οι συμπληρωματικές διασαφήσεις εξαγωγής ΕΧΖ (ΙΕ515) όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των γραπτών διασαφήσεων, το έτος και ο α/α των χειρόγραφων καταχωρήσεων.
Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από την λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται όλα τα σχετικά μηνύματα της εξαγωγής και δεν εκτυπώνεται Σ.Ε.Ε. ενώ γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο ενιαίο βιβλίο καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm