06 | 06 | 2020

Αθήνα 15/04/13
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1077


ΘΕΜΑ:
Ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011 (Α 152) θεσπίστηκε το ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων, ενώ με την απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ.93828/18-8-2011 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2026), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ..
Σχετικά με τα ως άνω, η Υπηρεσία μας εξέδωσε την αριθ. ΠΟΛ. 1200/2011 εγκύκλιο οδηγία προς όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την οποία καθόρισε και έντυπο δήλωσης απόδοσης του ετήσιου ειδικού τέλους χώρου καπνιζόντων.
Με την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ.134274/23-11-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση (Υ1/Γ.Π./οικ. 93828/18-8-2011) ως προς τα υπόχρεα για την καταβολή του τέλους πρόσωπα και ως προς τον υπολογισμό του ύψους αυτού.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ως υπόχρεα πρόσωπα τα Καζίνο και τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης, όπως αυτά ορίζονται από την υγειονομική διάταξη με αρ. Α1 β/8577/1983 άρθρο 41 (526 Β΄) και επιβάλλεται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, ο χώρος καπνιζόντων σ΄ αυτά να έχει μέγιστο εμβαδό έως το % των τ.μ. του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών).
Επίσης στο άρθρο 2 αυτής, ορίζεται ότι το ύψος του τέλους καπνιζόντων θα υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 € το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε τα 200€ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 € το τ.μ. την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.
Οι ημέρες εργασίας δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση κατά την καταβολή του τέλους και αποδεικνύονται με βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. στο τέλος της σεζόν.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα ΠΟΛ. 1200/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Για την ευχερέστερη χρήση του εντύπου δήλωσης απόδοσης του ετήσιου ειδικού τέλους χώρου καπνιζόντων σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο σχέδιο αυτού.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm