25 | 05 | 2020

Αθήνα 10/04/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1073

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 475/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 475/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Με την υπόψη Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ (Α΄ Τακτική Ολομέλεια), έκρινε, ομοφώνως, ότι οι Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή επικουρικής συντάξεως, εφάπαξ βοηθήματος και υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα σε αυτούς μέλη του ΣΟΕΛ, αποτελούν ασφαλιστικά ταμεία κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Α΄ 151), όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και, επομένως, παρέλκει ως αλυσιτελής η απάντηση αν εμπίπτουν στην έννοια των φορέων της κοινωνικής ασφαλίσεως του Ν. 2084/1992.
Περαιτέρω, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλεται στο Λογαριασμό Επικουρικής Συνταξιοδότησης του ΣΟΕΛ, για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας, προκειμένου ο ασφαλισμένος να λάβει επικουρική σύνταξη, εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά του, βάσει της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 1 περ. β΄ του Ν.2238/1994 , όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.3986/2011.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm