19 | 08 | 2019

Αθήνα 22/02/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1034

ΘΕΜΑ: Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του Ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 16 του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994 , ο φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 , οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3522/2006 , ορίζεται ότι οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα, και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της.
3. Με την παρ. 17 του άρθρου 9 του Ν.4110/2013 καταργήθηκε η παρ. 16 του άρθρου 105 του Ν.2238/1994 , ωστόσο, με την παρ. 41 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 , οι εν λόγω διατάξεις ενσωματώθηκαν στην παρ. 17 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και συνεπώς εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4110/2013 (23 Ιανουαρίου 2013).
4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται για την τακτοποίηση υπογείων και ημιυπαίθριων χώρων του Ν.3843/2010, δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (σχετ. Δ12Α 1025463 ΕΞ 2011/14.2.2011 έγγραφο μας).
5. Εξάλλου, με το άρθρο 24 του Ν.4014/2011 επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης προκειμένου οι εν λόγω κατασκευές να διατηρηθούν.
6. Κατόπιν των παραπάνω, το ειδικό πρόστιμο αναφορικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Ν.4014/2011 που καταβάλλονται από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16