25 | 08 | 2019

Αθήνα 22/01/2013
Αρ. πρωτ.:5003083


ΘΕΜΑ: Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2013 του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του Ν.2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2012, ορίζουμε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 164,10 ευρώ η φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16