25 | 05 | 2020

Αθήνα 11/12/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1215


ΘΕΜΑ:
Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Καναδά, (ν 3824, φεκ α΄ 27/25.02.2010).

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και στα πλαίσια εφαρμογής της εν θέματι Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α) Έντυπο εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ελλάδος - Καναδά και φόρμα αιτήσεως για επιστροφή φόρου για φορολογικούς κατοίκους Καναδά που εισπράττουν εισόδημα ή/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα.
Το έντυπο για την αίτηση εφαρμογής, και το έντυπο για την ετήσια αίτηση για επιστροφή παρακρατούμενου φόρου οι οποίες θα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο στην Ελληνική-Αγγλική γλώσσα, και Ελληνική - Γαλλική γλώσσα, και μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική δ/νση www.gsis.gr/ddos/c_en.html.1 Οι Καναδικές φορολογικές Αρχές θα συμπληρώνουν, υπογράφουν και σφραγίζουν το πεδίο « Πιστοποιητικό της Φορολογικής Αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος» στην περίπτωση των αιτήσεων εφαρμογής, και το αντίστοιχο πεδίο «Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος» στην περίπτωση των αιτήσεων επιστροφής φόρου.
Τα έντυπα αυτά για τους φορολογικούς κατοίκους Καναδά θα υπογράφονται και σφραγίζονται σε μία από τις ακόλουθες πέντε φορολογικές Υπηρεσίες (Tax Services Offices):

Δ/νση

Περιοχή του Καναδά που καλύπτει

Nova Scotia Tax Service Office (T.S.O)
Ralston Building
1557 Hollis Street
Post Office Box 638
Halifax, NS B3J 2T5

Newfoundland & Labrador, New Brunswick,
Nova Scotia and Prince Edward Island

Montreal T.S.O
305 Renè � Lèvesque Boulevard West
Montrèal, QC H2Z 1A6

Quebec

London T.S.O
451 Talbot Street
London, ON N6A 5E5

Ontario and Nunavut

Regina T.S.O
Post Office Box 557
Regina, SK S4P 3A3

Manitoba, Saskatchewan, Alberta and
Northwest Territories.

Burnaby Fraser TSO
9737 King George Boulevard
Post Office Box 9070, Station Main
Surrey, BC V3T 5W6

British Columbia and Yukon

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που αναφέρουμε ανωτέρω καλύπτουν τεράστια έκταση και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πόλεων η κάθε μία.
Β) Η σφραγίδα η οποία χρησιμοποιείται από τις Καναδικές φορολογικές Αρχές είναι η ίδια σε όλη την επικράτεια δείγμα της οποίας επισυνάπτεται.
Γ) Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που Καναδικές προσωπικές εταιρείες αποκτούν εισόδημα ή/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα, θα ζητείται να προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ για το αντίστοιχο οικονομικό έτος το έντυπο Τ 5013 STATEMENT OF PARTNERSHIP INCOME, ETAT PES REVENUS D΄UNE SOCIETE DE PERSONNES (επισυνάπτεται)2 από όλους τους εταίρους της προσωπικής εταιρείας που είναι φορολογικοί κάτοικοι Καναδά. Το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από φορολογικούς κατοίκους Καναδά θα αναφέρεται στο πεδίο 10 του ανωτέρω εντύπου Τ 5013. Σε περίπτωση που το ανωτέρω έντυπο δεν έχει ακόμα υποβληθεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος, τότε θα ζητείται να προσκομιστεί άλλη απόδειξη, (κυρίως καταστατικό ίδρυσης της προσωπικής εταιρείας και νεότερες τροποποιήσεις μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια Αρχή), από όπου θα προκύπτει το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από Καναδούς φορολογικούς κατοίκους.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της εν΄ λόγω χώρας.


1 Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ και Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ.
2 επίσης στη ηλ/κή δ/νση http://www.era-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t5013/t5013-flat-11b.pdf)

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm