02 | 06 | 2020

Αθήνα 23/05/2011
Αρ. πρωτ.: 1076319


ΘΕΜΑ: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την από 24 Μαρτίου 2011 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η καταληκτική ημερομηνία για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών (εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση ) είναι η 24/5/2011.
2. Με την ΠΟΛ.1100/5.5.2011 Α.Υ.Ο, παρατάθηκε μέχρι 30 Μαΐου 2011 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
3. Στη συνέχεια με την ΠΟΛ. 1108/12.5.2011 Α.Υ.Ο, προβλέφθηκε η προαιρετική χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 που υποβάλλουν το έντυπο φορολογίας Φ-01010. Επομένως, στην ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν τα νομικά πρόσωπα που δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), αφού αυτές υποβάλλουν το Φ-01013 και Φ-01014 έντυπα. Όμως στα νομικά πρόσωπα αυτά σχηματίσθηκε βάσιμα η εντύπωση ότι θα δοθεί και σε αυτά η δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.
4. Ενόψει των ανωτέρω, για λόγους χρηστής διοίκησης, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι και τα νομικά πρόσωπα που δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 (έντυπα Φ-01013 και Φ-01014), χωρίς κυρώσεις, μέχρι 30 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου, όπως αντίστοιχα ισχύει και για τους έχοντες την δυνατότητα να υποβάλλουν την δήλωση ηλεκτρονικά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm