25 | 06 | 2019

Αθήνα 14/03/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1047


ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2011.


Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια εξομείωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT, όπως αυτά ισχύουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παράγραφος 3 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

ΘΕΜΑ: Στατιστικά Κατώφλια έτους 2011..

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3, τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής:

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16