27 | 05 | 2020

Αθήνα 19/07/2010
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1113

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α') - Παράταση προθεσμιών.


 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α'/13.07.2010), η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου, ισχύει από 1ης Ιουνίου 2010, και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

Ι. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου 2010 οι προθεσμίες των άρθρων 66 και 84 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών είχε δοθεί το δικαίωμα για καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση επί των προστίμων και προσαυξήσεων και για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 και λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου και προστίμων, μέχρι 31 Μαΐου 2010.

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη έγινε νομοτεχνική τακτοποίηση της παράτασης της προθεσμίας που έληξε στις 31 Μαΐου 2010.

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α') παρατάθηκε, μέχρι 30.6.2010, η προθεσμία παραγραφήςτου δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 31.12.2009.

Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') η πιο πάνω προθεσμία παραγραφήςτου δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 30.6.2010, παρατάθηκε, μέχρι 31.12.2010. Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του ίδιου πιο πάνω άρθρου 82 ορίσθηκε ότι η παράταση της παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002).

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 καταργείται. Συνεπώς, και η προθεσμία παραγραφήςτου δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002) λήγει στις 31.12.2010.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm