21 | 08 | 2019

Αθήνα 22/12/2008
Αρ. Πρωτ.:  1126641
ΠΟΛ. 1169
      
ΘΕΜΑ: Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Στην πρώτη κατάσταση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14-2-2008 (ΦΕΚ Β΄ 307) που θα υποβληθεί μετά την 1/1/2009 και όχι αργότερα από την 14/1/2009 ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούται να αναγράψει τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στην περίπτωση μηδενικών αποθεμάτων τίθεται σχετική ένδειξη στην ως άνω κατάσταση.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16