24 | 08 | 2019

Αθήνα 07/05/2007
Αρ. Πρωτ.: 1010984/10169/Β0012

ΠΟΛ. 1076

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2007 Γνωμοδότησης του Β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το χρονικό σημείο επελεύσεως του «επιγενόμενου λόγου αχρεώστητης καταβολής Φ.Π.Α.» για την έναρξη της τριετούς παραγραφής αξίωσης κατά του Δημοσίου από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την παραπάνω σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή στις 17/4/2007 από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κατά το μέρος που αποφαίνεται ρητά.
Με την εν λόγω Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. αποφαίνεται επί ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το χρονικό σημείο επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου αχρεώστητης καταβολής Φ.Π.Α.» για την έναρξη της τριετούς παραγραφής αξίωσης κατά του Δημοσίου από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής και οικείας εκκαθαριστικής δήλωσης, καθώς και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης και μη υποβολής αυτής.
Όπως θα διαπιστώσετε από την Γνωμοδότηση, το Ν.Σ.Κ. ομόφωνα αποφαίνεται εν μέρει (στο πρώτο υποερώτημα) και εν περιλήψει τα εξής:
Στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης με πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. (επιγενόμενος λόγος) κρίσιμο χρονικό σημείο για την έναρξη της τριετούς παραγραφής της σχετικής απαίτησης κατά του Δημοσίου αποτελεί η ημερομηνία πραγματικής υποβολής της δήλωσης και όχι η υπό του νόμου οριζόμενη ως καταληκτική.
Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί η πραγματική περίπτωση της εταιρείας επί της οποίας αποφαίνεται η Γνωμοδότηση.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. 62/2007 Γνωμοδότηση

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16