22 | 08 | 2019

Αθήνα 12/01/2007
Αρ. Πρωτ.:  1004500

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής ΦΠΑ της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004

 

Με την υπ’ αριθμ. 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21-7-2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1164 Β’/30-7-2004, ορίστηκε εκ νέου η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Η διαδικασία που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση αφορά αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, που υποβάλλονται στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΟΥ από 30-7-2004, ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και αιτήσεις επιστροφής, οι οποίες έχουν υποβληθεί με προηγούμενες αποφάσεις και εκκρεμούν στις ΔΟΥ μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω ΑΥΟO ΠΟΛ 1073/21-7-2004 και αναφορικά με την κατηγορία των εξαγωγικών επιχειρήσεων ορίζεται, ότι το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10%, εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΑΥΟO, ορίζεται, ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών, ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές που για το σκοπό αυτό μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις ΔΟΥ και ελέγχουν την τήρηση των χρονικών ορίων επιστροφής από το βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ» καθώς και τη σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των αιτημάτων.
Λόγω των παραπόνων που υπάρχουν για καθυστέρηση των επιστροφών πιστωτικού υπολοίπου, υπενθυμίζεται στις ΔΟΥ η υποχρέωση τήρησης των χρονικών ορίων επιστροφής και στους αρμόδιους επιθεωρητές η υποχρέωση προς έλεγχο των ΔΟΥ ως προς την τήρηση των ανωτέρω χρονικών ορίων.
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16