23 | 08 | 2019

Αθήνα 13/01/06

ΥΠΟΙΚ. 1003515/1023/ΔΕ-Α

Θέμα: Έλεγχος των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών


Σε συνέχεια του υπ. αρ. 1063603/5506/ΔΕ-Β/25.6.3 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2324/95, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος των εταιρειών των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. καθώς και των εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν, οι ανωτέρω εταιρείες ώστε οι ανέλεγκτες χρήσεις τους να μην υπερβαίνουν τις δύο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και τον έγκαιρο έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων και προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεών τους, ούτως ώστε, πέραν των άλλων, να εξασφαλίζεται η πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού». 
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16