03 | 06 | 2020

Αθήνα 10/01/2000
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1006


ΘΕΜΑ:
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ απευθείας ή μέσω τρίτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Εγκρίνουμε οι ταχυδρομικοί πράκτορες του ΕΛ.ΤΑ. που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες για λογαριασμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2668/1998 (άρθρο 19 παρ. 2) , να εκδίδουν για τα έσοδα του ΕΛ.ΤΑ., τα αντίστοιχα παραστατικά του υπόψη Οργανισμού, αναγράφοντας επί πλέον, με σφραγίδα ή εντύπως, και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους καθώς και τον Α.Φ.Μ. τους.

1.1. Για τη δικαιούμενη προμήθειά τους τα ανωτέρω πρόσωπα (πράκτορες), για τις προσφερόμενες επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, εκδίδουν θεωρημένο Τ.Π.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.

2. Για την διάθεση γραμματοσήμων, από τον ΕΛ.ΤΑ. σε τρίτους - επιτηδευματίες, με μειωμένη τιμή, προκειμένου να διατεθούν αυτά στη συνέχεια προς το κοινό, εκδίδεται με την παράδοση από τον ΕΛ.ΤΑ. παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 16β΄) του Κ.Β.Σ. Στο παραστατικό αυτό θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο Α.Φ.Μ. του επιτηδευματία - τρίτου, η ποσότητα και η αξία των γραμματοσήμων καθώς και το ποσό της χορηγούμενης ¨έκπτωσης¨.
Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας μπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης τουλάχιστον μια ανά ημέρα με το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασμό του ΕΛ.ΤΑ.

2.1. Στους επιτηδευματίες - τρίτους παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη ¨μεταπώληση¨ των γραμματοσήμων, να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία προς το κοινό, εφόσον το σχετικό έσοδο (έκπτωση - προμήθεια) εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία με βάση το παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΛ.ΤΑ.).

3. Ο ΕΛ.ΤΑ. και οι τρίτοι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις ως εξής:

3.1. Για τις συναλλαγές της παραγράφου 1 της παρούσας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
3.2. Για τις συναλλαγές της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ., μόνο ως προς το ποσό της προμήθειας - έκπτωσης.

4. Για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από τον ΕΛ.ΤΑ., παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των σχετικών αποδείξεων χωρίς τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.).
5. Οι ταχυδρομικοί πράκτορες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν την δραστηριότητά τους σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων με εξαίρεση τις τουριστικές περιοχές, θα συνεχίσουν να εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων ή να απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, με βάση τις λοιπές δραστηριότητές τους χωρίς να λαβαίνεται υπόψη η λαμβανόμενη προμήθεια πρακτόρευσης. Για την ένταξή τους όμως στη Β΄ ή στη Γ΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων τα έσοδα αυτά θα συναθροίζονται με τα έσοδά τους από τις λοιπές δραστηριότητες.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm