02 | 06 | 2020

Αθήνα 31/12/1999
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1279

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.
2. Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, όπως έγινε δεκτό και με την 1125403/2171/Α΄0012/ ΠΟΛ. 1317/2-12-1997 ερμηνευτική διαταγή, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβαίνει τις φορολογικές υποχρεώσεις του και όχι σε κάθε περίπτωση που υποβάλλει κάποια συμπληρωματική δήλωση. Συνεπώς, αν ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, το οποίο παρέλειψε να δηλώσει αλλά με αυτή την παράλειψή του δεν παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, και στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου, για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.
3. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης, κατά τις οποίες δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.
Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης,

- για τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο αλλά αυτός δεν το είχε αναγράψει στην αρχική του δήλωση,
- ή με εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,
- ή με χρηματικό ποσό που προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης,
- ή με έξοδα ιατρικής περίθαλψης,
- ή για διόρθωση της επιφάνειας ακινήτου (αύξηση ή μείωση της επιφάνειας σε τ.μ.) η οποία πρέπει να κυμαίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, κατά την κρίση πάντα του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το είδος του ακινήτου (αγροτικό, αστικό), τον τρόπο απόκτησής του (αγορά, κληρονομικά, χρησικτησία), την εκμετάλλευσή του (εκμίσθωση, ιδιόχρηση, απλή κατοχή) κλπ.

4. Επίσης, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2238/1994, επιθυμεί όμως να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να τύχει επιστροφής φόρου, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, καθόσον ο φορολογούμενος με την παράλειψη στοιχείου που θέλει να συμπεριλάβει σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας δεν έχει παραβιάσει διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
5. Επιπλέον, όπως έχει γίνει δεκτό με την 1 096288/1522/Α΄0012/ ΠΟΛ. 1225/20-8-1998 διαταγή μας δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, μέχρι το ποσό για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.
6. Τέλος, στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει ποσό φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) για καταβολή ποσού κάτω από 5.000 δρχ., η βεβαίωση του οποίου αμελείται, δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm