18 | 02 | 2020

Σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων

Οι επιχειρησιακές ΣΣΕ συνάπτονται με την ένωση προσώπων η οποία συστήνεται τουλάχιστον από τα 3/5 των εργαζομένων της επιχείρησης με μυστική ψηφοφορία. Όταν καταρτιστεί η επιχειρησιακή ΣΣΕ κατατίθεται στην οικεία επιθεώρηση εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Με βάση το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών μέχρι τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κα αφορά μόνο τους μισθούς. Οι λοιποί όροι εργασίας ρυθμίζονται από την εκάστοτε Εθν. Γεν. ΣΣΕ.
Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 38 του Ν. 4024/2011, ειδικά για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της παρ. 2 του ίδιου άρθρου έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm