26 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 05/08/2013
Αρ. πρωτ.: 30215/23012/1326/2013

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 70 του N . 4174/2013 (Α΄ 170).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/τ.Α/26-7-2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του ανωτέρω νόμου , το προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, στην προαναφερόμενη διάταξη ορίζεται ότι το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 123 του N. 3655/2008 (Α΄ 58) και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του N. 3996/2011 , είναι αρμόδιο για το προσωπικό των Ταμείων Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για ενημέρωση και εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16