Open menu
08 | 08 | 2020

Αθήνα 13-6-2006

Π.Κ. 44


Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.
 

Αθήνα, σήμερα 06/06/2006 οι συμβαλλόμενοι:

1. Οι εργοδοτικοί φορείς:

α) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ρωμοσιό Γεώργιο.
β) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Παναγιώτη Ρήγα.
γ) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Αθανάσιο Σίψα, για λογαριασμό των εργοδοτών και  

2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της κ. Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

 

¶ρθρο 1
 

Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ΄ όλη τη χώρα που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες ( εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιϊτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, ΟΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.).
ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετοπατζήδες (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζήδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, τοποθετητές γυψοσανίδων , Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων-γεφυρών κλπ., εργαζόμενοι στα εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατονομαζόμενων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφορά της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:

                                                                          από 1.1.2006   από 1.9.2006

α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ                                                            50,02 €            51,52 €

β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ   44,72 €            46,06 €

γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ                                     42,28 €            43,55 €


 

Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.
 

¶ρθρο 2
 

Χορηγείται μία επιπλέον τριετία και από έξι γίνονται επτά (7).
 

¶ρθρο 3
 

Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύμβαση αυτή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.
 

¶ρθρο 4
 

Όσες Διατάξεις Διαιτητικών Αποφάσεων ή συνομολογημένων Συλλογικά Συμβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
 

¶ρθρο 5
 

Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης με τις παραπάνω αρχίζει από 1η Γενάρη 2006.  

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm