Open menu
06 | 07 | 2022

ΑΘΗΝΑ 26-6-07

Π.Κ. 56


Συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λ.π. όλης της χώρας, για το έτος 2007.
 

Σήμερα, την 21 Ιουνίου 2007, αφενός

η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Νικόλαο Κωστόπουλο, Δημήτρη Κοτροκόη, Νικόλαο Καββαδά, Ελένη Παπαϊωάννου,

και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις:

α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Ποταμίτη,

β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ανάργυρο Πλακιώτη,

γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Α. Κρεμμύδα συμφώνησαν στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους:

¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
 

¶ρθρο 2
Βασικοί μισθοί
 

Α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007, αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2007 κατά 3,1%.

Β) Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 01.01.2007 και 1.9.2007 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα.
 

¶ρθρο 3
Προσθήκη μισθολογικού κλιμακίου
 

Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια των ειδικοτήτων Χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων - εμφανιστών πλακών, Χειριστών Αξονικών και Ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων, Τεχνολόγων, παρασκευαστών, βοηθών εργαστηρίων στις 31-12-2006 προστίθεται από 1-1-2007 ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 33-35. Ο βασικός μισθός του κλιμακίου 30-32 ετών υπηρεσίας είναι αυτός του παλαιού καταληκτικού κλιμακίου 30-35, ενώ ο βασιός μισθός του νέου καταληκτικού κλιμακίου 33-35 ετών υπηρεσίας ορίζεται για τους Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων - εμφανιστών πλακών χωρίς τριετία στο 861,12 ευρώ και με τριετία στα 874,03 ευρώ, για τους Χειριστές Αξονικών και Ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στα 943,84 ευρώ, για τους Τεχνολόγους, παρασκευαστές, βοηθούς εργαστηρίων στα 943,84 ευρώ, για τους Τεχνολόγους, παρασκευαστές και βοηθούς Τμημάτων Βιοχημείας, Ιστοχημείας στα 845,67 ευρώ. Τα νέα αυτά μισθολογικά κλιμάκια αυξάνονται από 1-1-2007 και από 1.9.2007 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι κατά 3% και 3,1% αντιστοίχως.
Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια της ειδικότητας συντηρητών ιατρικών μηχανημάτων στις 31-12-2006 προστίθεται από 1-1-2007 ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 30-33 το οποίο ορίζεται σε 1862 ευρώ. Το νέο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο αυξάνεται από 1-1-2007 και από 1.9.2007 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι κατά 3% και 3,1% αντιστοίχως.
 

¶ρθρο 4
Επίδομα ισολογισμού τω Λογιστών και Βοηθών Λογιστών

 

Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις που απασχολούνται στις υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις, ορίζεται από 01.02.2007 σε ποσοστό 80% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
 

¶ρθρο 5
Συμπληρωματικές διατάξεις
 

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.

Όλες οι διατάξεις της υπ΄ αριθ. 20/2006 Δ.Α., καθώς και των ομοίων αυτής ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2007, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm