Αθήνα 10/05/2024
Αρ. πρωτ.: 1079


ΘΕΜΑ:
  Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν).