Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 10/11/2023
Αρ. πρωτ.: 339624


ΘΕΜΑ:
Ενημέρωση σχετικά με την αναμόρφωση του λογισμικού του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και την εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου.

 

 

Η με αριθ. πρωτ. 149458/10-5-2023 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών με τίτλο:

«Παροχή πρόσθετων συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), του άρθρου 51 του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40), κατόπιν της παρέλευσης του πρώτου (1ου) τριμήνου παραγωγικής λειτουργίας του» (ΑΔΑ: 6Λ3Ι465ΧΘΞ-Κ3Ω).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

Α. Κατόπιν των προβλημάτων που επισημάνθηκαν κατά το πρώτο (1o) στάδιο παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής Μ.Ε.Μ.Ο.), πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές στο εν λόγω λογισμικό, προκειμένου να δύνανται να καταχωρούν και να αναρτούν τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα όλοι οι υπόχρεοι εισαγωγείς εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων:

• Καταργήθηκε το πεδίο «Αριθμός καταχώρησης ΔΑΟ» και αντικαταστάθηκε το πεδίο «ημερομηνία υποβολής ΔΑΟ» σε «ημερομηνία άφιξης του οχήματος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης» αυτού.

Κατά συνέπεια, εφεξής όλοι οι υπόχρεοι εισαγωγείς εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων θα καταχωρούν την ημερομηνία άφιξης αυτών, όπως αυτή αναγράφεται επί του Πιστοποιητικού Ταξινόμησής τους.

• Το πεδίο «παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα» τροποποιήθηκε ως εξής:

«παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα ή πιστοποιητικό μετοικεσίας ή, για τους ιδιοκτήτες οχημάτων χωρίς αγοραπωλησία, το αντίστοιχο δικαιολογητικό που κατατίθεται στο τελωνείο». Επομένως, δύνανται πλέον να καταχωρούν στο Μ.Ε.Μ.Ο. και όσοι εισαγωγείς έχουν εισαγάγει όχημα στη Χώρα ως μετοικούντες ή χωρίς να έχει προηγηθεί αγορά του οχήματος στη χώρα προέλευσής του.

• Τα πεδία «Τύπος, Παραλλαγή, Έκδοση», «σταθμισμένες και συνδυασμένες εκπομπές CO2» και «αντιρρυπαντική τεχνολογία» είναι πλέον προαιρετικά για όλες τις κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων φορτηγών και λεωφορείων, εφόσον δεν διατίθενται οι εν λόγω πληροφορίες στα διαθέσιμα έγγραφα των εν λόγω οχημάτων.

• Καταργείται το πεδίο με το ερώτημα:

«Το εισαγόμενο όχημα που καταχωρείτε είναι 2 σταδίων;» και, ως εκ τούτου:

α) στην περίπτωση οχήματος πολλαπλών σταδίων κατασκευής καταχωρείται στο Μ.Ε.Μ.Ο. η μάρκα του 1ου σταδίου (δηλαδή του κατασκευαστή της βάσης ΄σασί΄) και

β) στην περίπτωση που το όχημα είναι ενός σταδίου καταχωρείται η μάρκα του πλήρους οχήματος.

Β. Σε συνέχεια των ως άνω αλλαγών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο ΜΕΜΟ όσοι υπόχρεοι υπάγονταν στις περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί εξάμηνη παράταση, δηλαδή για τις περιπτώσεις:

1. Εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων για τις οποίες δεν υποβάλλεται η Δήλωση `Αφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και ειδικότερα:

α) Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από τρίτες Χώρες.

β) Για τις περιπτώσεις μεταφοράς οχημάτων φυσικών προσώπων προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και,

γ) Για τα λοιπά οχήματα του άρθρου 125 του Ν.2960/2001 (Α΄ 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα).

2. Όλων των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3.

Γ. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του ΜΕΜΟ και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στο νέο λογισμικό, όσοι υπόχρεοι εισαγωγείς αδυνατούσαν να προβούν σε καταχώρηση στο ΜΕΜΟ, λόγω των προβλημάτων που αναφέρονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο., ήτοι από την 16-01­2023 έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, πλέον οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο ΜΕΜΟ.

Δ. Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για την καταχώρηση στο ΜΕΜΟ εκκινεί δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

Παραδείγματα:

1. Περίπτωση οχήματος που ανήκει σε μία εκ των ως άνω κατηγοριών και αιτείται (ή του χορηγείται) άδεια κυκλοφορίας την επομένη έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, οφείλει να καταχωρηθεί στο ΜΕΜΟ εντός 2 μηνών και 20 ημερών (δηλαδή, συνολικά, εντός 80 ημερών).

2. Περίπτωση οχήματος που ανήκει σε μία εκ των ως άνω κατηγοριών και αιτείται (ή του χορηγείται) άδεια κυκλοφορίας μία ημέρα πριν παρέλθουν οι δύο (2) μήνες, έχει 21 ημέρες προθεσμία προκειμένου να καταχωρηθεί στο ΜΕΜΟ.

3. Περίπτωση οχήματος που ανήκει σε μία εκ των ως άνω κατηγοριών και αιτείται (ή του χορηγείται) άδεια κυκλοφορίας μετά την πάροδο των 2 μηνών, έχει 20 ημέρες προθεσμία προκειμένου να καταχωρηθεί στο ΜΕΜΟ.

Ε. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 50579/18-02-2022 (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια». (ΦΕΚ Β΄ 1183),

μεταξύ των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος που καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. είναι και το ψηφιοποιημένο αντίγραφο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) αυτού στην αλλοδαπή, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτού, εφόσον το εν λόγω όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα τεχνικού ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του.

Δεδομένου όμως ότι:

i. Η υποβολή του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, είναι απαιτητό αποκλειστικά και μόνο για την ταξινόμηση και την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στη Χώρα μας, στην περίπτωση που αυτό είναι επιβατηγό (κατηγορίας Μ1) και,

ii. έχει ήδη εισαχθεί στη Χώρα μας σημαντικός αριθμός εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, οι εισαγωγείς των οποίων δεν διαθέτουν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) αυτών στην αλλοδαπή,

για λόγους χρηστής διοίκησης και αποφυγής προβλημάτων που ενδέχεται να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων στην εγχώρια αγορά:

1. Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, που αδυνατούσαν να προβούν σε καταχώρηση στο ΜΕΜΟ λόγω των προβλημάτων που αναφέρονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο., ήτοι από την 16-01-2023 έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου δύνανται να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) αυτών, που εκδίδονται από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της ελληνικής επικράτειας, που να πιστοποιούν ότι τα εν λόγω οχήματα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών, αντί να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή (εφόσον είχαν καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του).

2. Για οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 που είχαν εισαχθεί στη Χώρα και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας δύναται να αναρτάται στο ΜΕΜΟ ψηφιοποιημένο αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της ελληνικής επικράτειας, που να πιστοποιεί ότι τα εν λόγω οχήματα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών, αντί να καταχωρούν ψηφιοποιημένο αντίγραφο των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή.

3. Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 που εισάγονται στην Χώρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας εγκυκλίου και εφεξής, όταν υποβληθεί αίτηση για άδεια κυκλοφορίας θα αναρτάται, στο ΜΕΜΟ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40), Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αλλοδαπής (εφόσον είχαν καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του), το οποίο διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία άφιξης σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

ΣΤ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ.. 50579/2022 (Β΄ 1183) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος που καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. περιλαμβάνεται και το ψηφιοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσής του.

Ωστόσο, καθώς η υποχρέωση των κατασκευαστών οχημάτων να εκδίδουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης αυτών για τις κατηγορίες οχημάτων Ν1, Ν2, Ν3, Μ2 και Μ3 επήλθε σταδιακά, κάποια εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα μπορεί να μην εξοπλίστηκαν με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ούτε ως ολοκληρωμένα ή πλήρη οχήματα.

Στην περίπτωση αυτή, αντί πιστοποιητικού συμμόρφωσης στο Μ.Ε.Μ.Ο., αναρτάται μια εκ των πιο κάτω βεβαιώσεων, αναλόγως της περίπτωσης που ισχύει:

(α) Αν πρόκειται για όχημα πολλαπλών σταδίων, του οποίου το εργοστάσιο παραγωγής της βάσης («σασί») έχει αναστείλει τη λειτουργία του ή δεν εκπροσωπείται στη Χώρα μας, αναρτάται Βεβαίωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό.

(β) Αν πρόκειται για όχημα ενός σταδίου (πλήρες), του οποίου το εργοστάσιο παραγωγής του πλήρους οχήματος έχει αναστείλει τη λειτουργία του ή δεν εκπροσωπείται στη Χώρα μας, αναρτάται Βεβαίωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό.

(γ) Αν πρόκειται για όχημα πολλαπλών σταδίων, αναρτάται Βεβαίωση του Εθνικού διανομέα του κατασκευαστικού οίκου της βάσης («σασί») στη Χώρα μας που να βεβαιώνει ότι για τη βάση («σασί») νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσής από το εργοστάσιο παραγωγής.

(δ) Αν πρόκειται για όχημα ενός σταδίου (πλήρες), Βεβαίωση του Εθνικού διανομέα του κατασκευαστικού οίκου του πλήρους οχήματος στη Χώρα μας, που να βεβαιώνει ότι για το όχημα ως πλήρες νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσής από το εργοστάσιο παραγωγής.

Στις περιπτώσεις των βεβαιώσεων (γ) και (δ) θα βεβαιώνονται από τον Εθνικό Διανομέα, επίσης, η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και ο κυβισμός, ενώ στην περίπτωση (δ) θα βεβαιώνονται οι εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος), το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (για τα φορτηγά) ή οι θέσεις καθημένων (για τα λεωφορεία), το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοση, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται, διαφορετικά θα βεβαιώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμες.

Ζ. Επιπροσθέτως, παρέχονται και οι κάτωθι πρόσθετες διευκρινίσεις:

1. Όταν υφίστανται διαφορές μεταξύ του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος ή της βεβαίωσης του Εθνικού Διανομέα και της διαγεγραμμένης άδειας κυκλοφορίας του της αλλοδαπής, θα καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. τα αναγραφόμενα στοιχεία στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσής του ή στη βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα, καθώς βάσει των εν λόγω στοιχείων γίνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 13 της υπ΄ αριθμ. 50579/2022 (Β΄ 1183) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από τον εθνικό διανομέα του κατασκευαστικού οίκου του οχήματος.

2. Εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος ο οποίος δεν έχει προβεί σε αγοραπωλησία αυτού αλλά αιτείται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε όχημα κυριότητάς του στη Χώρα και ταυτίζεται με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος της αλλοδαπής (για χρονικό διάστημα άνω του εξαμήνου), θα αναρτά στο Μ.Ε.Μ.Ο. αντί για το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, το αντίστοιχο δικαιολογητικό που κατατίθεται στο Τελωνείο.

Όσοι εκ των ως άνω αναφερόμενων εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων δεν έχουν καταχωρήσει στο Μ.Ε.Μ.Ο. τα στοιχεία αυτών μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν να προβούν στην καταχώρησή τους με το εν λόγω έγγραφο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Παρακαλούνται όλες οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας, όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση (με τον πλέον πρόσφορο τρόπο) για την έκδοση και το περιεχόμενο της παρούσας, σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων (είτε αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων, είτε όχι), κατά την προσέλευσή τους στις εν λόγω Υπηρεσίες, για την υποβολή αίτησης για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων.

Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link): https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o. ενώ για περαιτέρω ενημέρωσή σας μπορείτε επίσης να ανατρέξετε και στον Οδηγό χρήσης του εν θέματι λογισμικού που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://memo.yme.gov.gr.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm