Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 20/03/2023
Αρ. πρωτ.: 2


ΘΕΜΑ: Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της ένωσης ξενοδόχων νομού Χανίων και του Σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Χανίων.

 

 

Στα Χανιά σήμερα την 16η Μαρτίου 2023 εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

1. Το σωματείο - πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Εμμανουήλ Γιαννούλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης και τον Κυριάκο Παπαδάκη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης
2. Το Σωματείο- πρωτοβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Εμμανουήλ Μπαμιάκη Πρόεδρο και τον Χαλακατεβάκη Ιωάννη Γραμματέα όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής


Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού,(ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) οποιασδήποτε κατηγορίας ,τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές, τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία απ΄ τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση» παρέχεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 


Άρθρο 2

Κατάταξη σε κατηγορίες


Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαιρέτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α΄, νυκτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, μάγειρας Α΄, ζαχαροπλάστης
Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιντ, κόπτες κρεάτων
Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Γ΄ και αποθηκάριος τροφίμων.
Κατηγορία Α΄: Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης ,εργάτης ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών, κηπουρός και υπάλληλος μίνι μάρκετ, ναυαγοσώστης και διασώστης κολυμβητικών δεξαμενών και παραλίας.


Άρθρο 3

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:


1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση όπως έχουν διαμορφωθεί με την Σ.Σ.Ε. (18.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Πράξη Κατάθεσης: Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/23.3.2021 αυξάνονται για το ημερολογιακό έτος 2023 κατά 6% ,ήτοι:

Κατηγορία Α: 928,300€
Κατηγορία Β: 908,716€
Κατηγορία Γ: 890,681€
Κατηγορία Δ: 851,246€

Από 1-1-2024 για οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εν λόγω εργαζομένων αυξάνουν κατά 5% ως εξής :

Κατηγορία Α: 974,715€
Κατηγορία Β: 954,151€
Κατηγορία Γ: 935,215€
Κατηγορία Δ: 893,808€

Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί με την Σ.Σ.Ε. (18.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Πράξη Κατάθεσης: Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/23.3.2021 αυξάνεται για το ημερολογιακό έτος 2023 κατά 6%

- για τους σερβιτόρους σε 66,584€
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 58,779€

Περαιτέρω από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024 το ημερομίσθιο αυξάνεται κατά 5%,ήτοι

- για τους σερβιτόρους σε 69,913€
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 61,717€

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόληση τους μέχρι 8ώρες και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

4. Οι βασικοί των νεοεισερχόμενων εργαζομένων (όσων δηλαδή εισέρχονται για πρώτη φορά) στην Κατηγορία Δ του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ, έως ότου οι εργαζόμενοι αυτοί να συμπληρώσουν δέκα πέντε (15) μήνες προϋπηρεσίας στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα (ή επιχείρηση , ή όμιλο, αν έχει περισσότερες από μία ξενοδοχειακή μονάδα), θα είναι ίσοι με τις αποδοχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. , πλέον δεκατρία τοις εκατό (13%), ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητα τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

Σε κάθε περίπτωση , όλα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας ΣΣΕ θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρούσας παραγράφου. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού διαστήματος ισχύει πλήρως ο βασικός μηνιαίος μισθός της κατηγορίας Δ, επιπλέον όλων των προβλεπόμενων επιδομάτων.
 


Άρθρο 4

ΥΠΝΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Για όσους εργαζόμενους, που αφορά η παρούσα σύμβαση απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων ή κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους και τον καθαρισμό του ιματισμού τους στο ξενοδοχείο , δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων του άρθρου 3.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται (σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυμούν) να παρέχουν τροφή, η οποία εκπίπτει του ποσοστού 2% επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων του άρθρου 3 (όπως ορίζει η κλαδική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων).
 


Άρθρο 5.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Με την παρούσα ΣΣΕ και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 60% των κλινών, συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας θα πληρωθούν ως εξής:

α) Αν είναι Κυριακή, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου με προσαύξηση 75%
β) Αν είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου.

Η εργασία κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας εφόσον προκύψει θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους και θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας ,που εξακολουθεί και ισχύει.

Β) Λόγω πληρότητας που θα υπερβαίνει το 60% των κλινών παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης της διήμερης ανάπαυσης στους εργαζόμενους όχι όμως με συνεχόμενη μορφή .
 


Άρθρο 6

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης -Διατήρηση και ισχύ διατάξεων


α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και τα προσαρτήματα αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκειται στους όρους αυτής .
 


Άρθρο 6.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2023 έως και 31.12.2024

 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
 


Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ των ετών 2022-2024 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΓΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/5 του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα άδειας η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες τα πριμ παραγωγικότητας όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη -σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040 /1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742; όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται -με -σχέση -εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm