Open menu
04 | 12 | 2021

Αθήνα 17/06/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1242

ΘΕΜΑ: Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή / και κράτος μέλος εγκατάστασης.

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Ορίζουμε την αρμόδια αρχή και καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα, ως ακολούθως:


 

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή

 


Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες, είναι το Τμήμα Γ2΄ - Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

 

 

 

Άρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ


1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα ή οι μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό υποκείμενων στον φόρο που έχουν εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.
2. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων Taxes in Europe Database (TEDB).

Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, είναι υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ μεταβάλλοντας το αυτόματα υπολογιζόμενο ποσό του φόρου σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ορθό.

Η επαλήθευση της ορθής συμπλήρωσης της δήλωσης διενεργείται από τις αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης.
3. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο.

Οι υποκείμενοι στον φόρο δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης με την ενιαία δήλωση ΦΠΑ. .

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει παραδώσει αγαθά ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κατανάλωσης στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου και δεν χρειάζεται να εισαγάγει διορθώσεις όσον αφορά προηγούμενες φορολογικές περιόδους, τότε ο ίδιος ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει μηδενική ενιαία δήλωση ΦΠΑ.
4. Η φορολογική περίοδος είναι (α) ημερολογιακό τρίμηνο για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και (β) ημερολογιακός μήνας για το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου πραγματοποιηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους ή αντιστρόφως διαγραφή/εξαίρεση από αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εγγραφή σε κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει, για το οικείο χρονικό διάστημα, ενιαία δήλωση ΦΠΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος μέλος εγγραφής.
6. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής OSS στο TAXISnet μέχρι και το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την καταβολή του φόρου.

Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η υποβολή της και η καταβολή του φόρου δεν παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4174/2013.

Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
7. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και αναγράφονται τα ακριβή ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Διορθώσεις που αφορούν σε υποβληθείσες ενιαίες δηλώσεις ΦΠΑ


1. Οποιαδήποτε διόρθωση, είτε θετική είτε αρνητική, στα αριθμητικά στοιχεία υποβληθείσας ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η οποία αφορά σε φορολογικές περιόδους, αρχής γενομένης από την 01/07/2021, γίνεται μόνο μέσω διορθώσεων που περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση.
2. Οι διορθώσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου (αρχικής δήλωσης).

Μετά την πάροδο των τριών ετών οι διορθώσεις δεν υποβάλλονται στην Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής, αλλά απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος εγγραφής


1. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 χορηγεί αυτόματα μοναδικό αριθμό αναφοράς (καταχώρισης δήλωσης) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής και κωδικό πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) για τη συγκεκριμένη δήλωση.
2. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη λήξη του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η υποβολή αυτής.
3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα στο κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος αυτό, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από το τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε τη δήλωση.

Επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας, στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά ή/και στο οποίο βρίσκονται μόνιμες εγκαταστάσεις από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες που υπάγονται στο καθεστώς, τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος αυτό.
4. Οι πληροφορίες της μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ αποθηκεύονται τοπικά στα πληροφοριακά συστήματα της αρμόδιας αρχής και δεν αποστέλλονται στα άλλα κράτη μέλη.
5. Σε περίπτωση μη υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ η αρμόδια αρχή υπενθυμίζει, με ηλεκτρονικά μέσα στους υποκείμενους στον φόρο και τους μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους την υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει την υπενθύμιση τη δέκατη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η δήλωση και ενημερώνει την ίδια μέρα με ηλεκτρονικά μέσα τα άλλα κράτη μέλη ότι εκδόθηκε υπενθύμιση.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις - Τελική δήλωση ΦΠΑ


1. Κατόπιν της υπενθύμισης της παρ. 5 του άρθρου 5, για τυχόν επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες, αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ αρμόδιο είναι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανάλωσης.

Παρά τις υπενθυμίσεις που εκδόθηκαν και των ενεργειών που έγιναν από το κράτος μέλος κατανάλωσης, ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει την ενιαία δήλωση ΦΠΑ στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, εντός τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών ετών υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.
2. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, κατά τον χρόνο παύσης, εξαίρεσης ή αλλαγής στις περιπτώσεις που:

(α) παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα,

(β) εξαιρείται από κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα και (γ) εγγράφεται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

3. Ο μεσάζων υποβάλλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές για λογαριασμό όλων των υποκείμενων στον φόρο που αντιπροσωπεύει, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, κατά το χρόνο διαγραφής ή αλλαγής στις περιπτώσεις που: .

(α) διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο και .

(β) εγγράφεται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.
 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης


1. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και τις πληροφορίες των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον αφορούν την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.
2. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των πληροφοριών της παρ. 1 και σε περίπτωση εντοπισμού προδήλων σφαλμάτων ή / και ανακριβειών, επικοινωνεί απευθείας με τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του και του υποδεικνύει να καταχωρήσει διορθώσεις που αφορούν την οικεία φορολογική περίοδο σε επόμενη ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβλητέα στο κράτος μέλος εγγραφής.
3. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον αφορούν παραδόσεις αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.
4. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των πληροφοριών της παρ. 3 ως προς το ότι τα στοιχεία των ως άνω μόνιμων εγκαταστάσεων από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή εγκαταστάσεων από τις οποίες αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, αφορούν σε πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των προσώπων αυτών είναι υπαρκτός και δεν τελεί σε αναστολή.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος εγγραφής καθώς και, εάν συντρέχει περίπτωση, την οικεία Δ.Ο.Υ. του υποκείμενου στον φόρο.
5. Εάν δεν υποβληθεί ή εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής ενιαία δήλωση ΦΠΑ, ή ενιαία δήλωση ΦΠΑ με θετικές διορθώσεις, του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης διάταξης που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος εγγραφής, από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα, τότε οποιαδήποτε πρόστιμα, τόκοι ή άλλες χρεώσεις υπολογίζονται από τα κράτη μέλη κατανάλωσης.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.
6. Μετά την πάροδο τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ υποβλητέας σε άλλο κράτος - μέλος εγγραφής, ο υποκείμενος στον φόρο προβαίνει σε δήλωση φορολογητέας ύλης ή αρνητικών διορθώσεων υποβάλλοντας δήλωση ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.

Για κάθε μια φορολογική περίοδο υποβάλλεται χωριστό έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανεξαρτήτως του περιεχομένου του (αρχική δήλωση ή διόρθωση).
7. Η αρμόδια αρχή, όποτε το κρίνει απαραίτητο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις ανάλογες του άρθρου 8 λογιστικές καταχωρίσεις των υποκείμενων στον φόρο ή μεσαζόντων που έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 8
Λογιστικές καταχωρίσεις


1. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καταχωρίζει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 282/2011, σε ιδιαίτερο αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία.

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες ηλεκτρονικά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF-T ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του υποκείμενου στον φόρο και της αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέλους κατανάλωσης, σε περίπτωση διασταυρώσεων ή ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες ως παραστατικά λιανικών συναλλαγών διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄ 2470) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για την ενημέρωση αυτής, καθώς και για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων για σκοπούς στόχευσης, διασταυρώσεων και διενέργειας ελέγχων.
2. Τα λογιστικά αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται για περίοδο δέκα ετών η οποία άρχεται από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η εκάστοτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων έχει παύσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.

 

 

 

 

 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις


1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.07.2021 και εφεξής.
2. Για φορολογικές περιόδους οι οποίες λήγουν έως και τις 30/06/2021 και αφορούν στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτά ίσχυαν έως και την ως άνω ημερομηνία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1077/2015 (Β΄ 688) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm