Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 15/04/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2049

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων.

 

Σχετ.: (α) Η αριθ. Α 1070/22-02-2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαση ΑΑΔΕ Τροποποίηση της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει.
(β) Η αριθ. Α 1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνομιακά ιδρύματα»
(γ) Η αριθ. Ε.2052/01-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-ΛΔ5) Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αριθ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»
(δ) Η αριθ. Ε 2053/01-04-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ : ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11) «Κοινοποίηση της αριθ. Α 1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»
(ε) Η αριθ. Απόφαση ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

 

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτές φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων ή τιμολογίων - δελτίων αποστολής) ως δικαιολογητικών για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των (α) και (β) σχετικών Αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ που έχουν κοινοποιηθεί με τις (γ) και (δ) σχετικές Εγκυκλίους Διαταγές Διοικητή ΑΑΔΕ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την (ε) σχετική Απόφαση ΠΟΛ. 1208/9.11.2018, η οποία σας κοινοποιείται με το παρόν, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, ορίζεται ότι από την 01.01.2019 οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ.

Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των όσων προβλέπονται από το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο, εφιστάται η προσοχή σας στα ακόλουθα:

α) Τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. και δεν έχουν εκδοθεί με τη χρήση Φ.Η.Μ., δεν θα λαμβάνονται εφεξής υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. από τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» ενώ θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για φορολογικό έλεγχο.

Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια Τελωνεία θα συντάσσουν καταστάσεις με τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που τα εξέδωσαν με φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών.

β) Τα παραστατικά πωλήσεων που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (α) και (β) σχετικές και αφορούν σε αιτήσεις του 2019, και ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί ή μη οι προβλεπόμενες, για την εκκαθάρισή τους, ενέργειες, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί με τη χρήση Φ.Η.Μ., τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» τα αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση και πιστή τήρηση των όσων ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.


Συνημμένα: Η αριθμ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β)

 


 

Αθήνα 09/11/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1208

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Για την υλοποίηση των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010, όπως ισχύει, ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, τον χρόνο της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων και λοιπά θέματα ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής- περιεχόμενο υποχρέωσης


Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του Ν. 4308/2014:

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Είδος καυσίμου
στ) Ποσότητα καυσίμου
ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης για λιανική πώληση αγαθών:

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Μικτή αξία πώλησης

 

 
Άρθρο 2
Χρόνος διαβίβασης


Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1166/2018 (Β΄ 3603).

 

 
Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης


1. Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm