Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 29/12/2017
Αρ. πρωτ.: 1192038


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του N . 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία:

α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και
β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης


1. Ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου που ζητά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, υποβάλλει στην αρμόδια, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τελωνειακή αρχή, αίτηση συνοδευόμενη με το παράβολο που προβλέπεται από την αρ. Φ. 111/49/27-1-2004 Α.Υ.Ο.Ο.
2. Ομοίως, για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, αίτηση συνοδευόμενη από το παράβολο, όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.
3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων, όπως ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 1 και 2, υποβάλει στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια αντίγραφο της αίτησης, της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, της άδειας κυκλοφορίας, του τιμολογίου αγοράς και τυχόν άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του αυτοκινήτου και, κατά περίπτωση, την εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται στην έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει ή τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης.

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία και στοιχεία για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων


1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, συγκροτεί άμεσα την Επιτροπή, που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης του εν λόγω αυτοκινήτου.
2. Το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερομένου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.
3. Για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

α) Επιβεβαιώνει τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον τύπο του συστήματος κίνησης του οχήματος, τον αριθμό του πλαισίου και το μοντέλο του κινητήρα με τα στοιχεία εκείνα που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα του οχήματος.
β) Αναλύει τη μηχανική κατάσταση του οχήματος με τον έλεγχο του αμαξώματος, του κινητήρα, της μπαταρίας, του ηλεκτρικού συστήματος, της κατάστασης των ελαστικών και αξιολογεί την αντίστοιχη λειτουργία τους, ενώ σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος, πρέπει να ελέγχει τον τύπο και την κατάσταση της βαφής.
γ) Ελέγχει τη γενική κατάσταση του οχήματος από άποψη χρησιμοποίησης και συντήρησής του, την ποι­ότητα της ταπετσαρίας και γενικά του εσωτερικού της καμπίνας, τον αριθμό χιλιομέτρων που αναφέρεται στον μετρητή (κοντέρ), την κατάσταση των ζωνών ασφαλείας και την ποιότητα των εγκατεστημένων στο εν λόγω όχημα αξεσουάρ και ειδικότερα του συστήματος κλιματισμού, του ηχητικού συστήματος, του υπολογιστή, των ζαντών από ελαφρά κράματα, των αερόσακκων, του αντικλεπτικού συναγερμού, της ανοιγόμενης οροφής, των αυτομάτων ταχυτήτων, των συστημάτων πέδησης ABS, EBV, του τύπου μετάδοσης ισχύος EDS, ASR, ESP και άλλων συστημάτων και αξεσουάρ τα οποία είναι σημαντικά για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας του συγκεκριμένου οχήματος.

4. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία και στοιχεία εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια


1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, ορίζει δύο εισηγητές, για την εξέταση της υπόθεσης.
2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερόμενου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας.
3. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, οι εισηγητές:

α. Επιβεβαιώνουν τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον κυλινδρισμό του κινητήρα, την οδηγία/κανονισμό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση που πληροί, εκ κατασκευής, το αυτοκίνητο, τον κυλινδρισμό και τον αριθμό πλαισίου του. Επιβεβαιώνουν επίσης την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατηγορία αμαξώματος, καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα στον μετρητή (κοντέρ) του αυτοκινήτου, συσχετίζοντας με τα χιλιόμετρα για τα οποία διενεργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο service, ο τελευταίος έλεγχος/ επισκευή, καθώς και με τα χιλιόμετρα που τυχόν αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης. Επιβεβαιώνουν επίσης, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης και την «πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έχει εκδοθεί πριν από τις 28/12/2013. Τέλος, προσδιορίζουν την τιμή χονδρικής πώλησης του αυτοκινήτου, βάσει τιμοκαταλόγων.
β. Υπολογίζουν το αναλογούν τέλος ταξινόμησης σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου και λοιπών στοιχείων μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την 1η Ιουνίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001, καθώς και τα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ιδίου νόμου.

4. Οι εισηγητές συντάσσουν σχετικό πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

 

 
Άρθρο 5
Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001


1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας υποβάλλει άμεσα, κατά περίπτωση, το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ή το πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Α.Α.Δ.Ε., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου ή για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, αντίστοιχα, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001.
2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες εκτός Αττικής, υποβάλλουν τα ως άνω πρακτικά, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, προς ενημέρωση του Εισηγητή της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, όπως έχει οριστεί με την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών αυτής.
3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. υποχρεούται να συγκαλεί την Ειδική Επιτροπή, όπως έχει συσταθεί και ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί σε αυτήν, είτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είτε για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης των αντίστοιχων αυτοκινήτων.
4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, Τελωνειακές Αρχές, για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, με βάση το ιστορικό τέλος ταξινόμησης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

 

 

Άρθρο 6


1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η αρ. Φ. 112/50/27-1-2004 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 267/Β΄/4-2-2004) «Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm