Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 03/11/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1164
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη της εκθέσεως της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται με τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Άρθρο 1


1. Η έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014 των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, συντάσσεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει όλα τα πρόσφορα στοιχεία σχετικά με την πορεία των εσόδων, τις δραστηριότητες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά τον χρόνο που πέρασε (το έτος πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού).
Η ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνει και στατιστικά στοιχεία για την πορεία των εσόδων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας και πίνακες παραβατών.
2. Ειδικότερα η ανωτέρω έκθεση διαρθρώνεται ανά Υπηρεσία, σε ενότητες (τμήματα) και θα περιλαμβάνει παράρτημα με πίνακες και καταστάσεις, ως ακολούθως:

Ι. Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

1. Οι εξελίξεις στα κρατικά έσοδα της προηγούμενης τριετίας θα παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα, με παράθεση των αριθμητικών μεγεθών κατά βασικές κατηγορίες, των βεβαιωθέντων, των εισπραχθέντων, των διαγραφέντων και των μεταφερομένων για είσπραξη στο επόμενο οικονομικό έτος εσόδων.
2. Σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργική διάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και του ελεγκτικού μηχανισμού καθώς και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου που προκύπτει από τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος, με βάση τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης.
3. Σε ξεχωριστή ενότητα θα παρουσιάζεται το νομοθετικό έργο των φορολογικών υπηρεσιών και το περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων.
4. Στα παραρτήματα της έκθεσης θα παρουσιάζονται πίνακες σχετικά με την πορεία των εσόδων κατά την προηγούμενη τριετία καθώς και αναλυτικοί πίνακες για το βεβαιωτικό και εισπρακτικό έργο των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.) κατά την ίδια τριετία, ενώ θα επισυνάπτονται και σχετικές καταστάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

4.1. Φορολογούμενους που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με την έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, μετά τις οποίες οι οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προηγούμενου της κατάθεσης του προϋπολογισμού έτους και τα ποσά που καταλογίστηκαν είναι πάνω από 3.000 ευρώ.
4.2. Φορολογούμενους που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν μετά από πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, μετά τους οποίους οι οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προηγούμενου της κατάθεσης του προϋπολογισμού έτους και ειδικότερα:

4.2.1. Φορολογούμενους, για τους οποίους τα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων, που καταλογίστηκαν με πλήρη ή μερικό φορολογικό έλεγχο, κατέστησαν οριστικά λόγω μη άσκησης ένδικου μέσου και εφόσον αυτά τα ποσά αθροιστικά λαμβανόμενα υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

4.2.2. Φορολογούμενους, οι οποίοι άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ κατά των καταλογιστικών πράξεων, με τις οποίες τα καταλογισθέντα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων προέκυψαν μετά από εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους ή μετά την εφαρμογή έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και το σύνολο των ποσών αυτών υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

4.3. Φορολογούμενους των οποίων ανεστάλη η λειτουργία των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων ή στους οποίους επιβλήθηκε ειδική χρηματική κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13Α του Ν. 2523/1997 αντίστοιχα, καθώς και φορολογούμενους σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 , κατά το προηγούμενο της κατάθεσης του Προϋπολογισμού έτους.

ΙΙ. Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.

1. Οι εξελίξεις στις εισπράξεις όλων των τελωνειακών αρχών της προηγούμενης τριετίας με παράθεση των αριθμητικών μεγεθών κατά βασικές κατηγορίες των βεβαιωθέντων, των εισπραχθέντων, των διαγραφέντων και των υπολοίπων προς είσπραξη εσόδων.
2. Σε ξεχωριστή ενότητα, τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου που προκύπτει από τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος, με βάση τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης, καθώς και οι δράσεις εξοπλισμού των τελωνειακών αρχών με μέσα δίωξης.
3. Το νομοθετικό έργο της Τελωνειακής Υπηρεσίας και το περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων κατά το προηγούμενο έτος της κατάθεσης του προϋπολογισμού.
4. Η λειτουργική διάρθρωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας και του ελεγκτικού μηχανισμού.
5. Στα παραρτήματα της έκθεσης επισυνάπτεται και σχετική κατάσταση που περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διέπραξαν τελωνειακές παραβάσεις και δασμοφοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας που διαπιστώθηκαν από τελωνειακούς ελέγχους, μετά τους οποίους οι οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προηγούμενου της κατάθεσης του προϋπολογισμού έτους και ειδικότερα:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία τα ποσά των δασμών, φόρων, προστίμων και πολλαπλών τελών που καταλογίστηκαν με την οικεία καταλογιστική πράξη, εφόσον τα ποσά αθροιστικά λαμβανόμενα υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ και εκκρεμούν ανείσπρακτα για οποιοδήποτε λόγο.

 

Άρθρο 2


Καταργείται η Α.Υ.Ο. 1027307/641/ΓΔ/10.2.1998:

"Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη των εκθέσεων ( παρ. 1 άρθρου 8 και παρ. 4 άρθρου 10 του Ν. 2362/1995, ΦΕΚ 247 Α΄) των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, που συνυποβάλλονται με τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων"

καθώς και η

Α.Υ.Ο. 1064648/8414/ΔΕ-Β/25.6.1999 με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm