Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 28/12/15
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1275

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του N . 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και τους διατάξεις» και παροχή οδηγιών.

 

Κοινοποιούμε τους αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

 

 Άρθρο 12

 

1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του N. 4346/2015 , επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανα στήλη, σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, να καθορίσει τη διαδικασία και το χρόνο απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται, στο παράρτημα του N. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ.24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)», η φράση «Ειδικό τέλος παιγνίων ανά στήλη» και συνεπώς η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους καθώς και η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής αυτής καθώς και εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α΄).

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016.

 

 Άρθρο 17

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4346/2015 , αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2016 και επομένων, για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες.

1. Αναφορικά με την επιβολή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων υπενθυμίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καταργήθηκε το ειδικό σήμα των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων, και οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των οχημάτων, καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει του ειδοποιητηρίου τελών κυκλοφορίας το οποίο εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι «ετήσια» και «αδιαίρετα» ( αρ. 36 Ν. 2093/1992 , ΦΕΚ 181 Α΄), οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους και καταβάλλονται από 1/11 έως 31/12 του προηγούμενου έτους που αφορούν. (περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012)

Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση αυτών.

Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους , καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιμα βεβαιώνονται εφάπαξ. Για την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων, ισχύει η Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1055/21-3-2013 (881 Β΄).

Επίσης, χορηγούνται απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους πολίτες του αρ. 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄) και του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (166 Α΄) όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην ΠΟΛ. 1197/1-9-2015 .

Διευκρινίζεται, επίσης ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προστίμων και δεν αρκεί η βεβαίωσή τους ή υπαγωγή, ενδεχομένως, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να επέλθει μεταβίβαση.

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του Ν. 4254/2014 (85 Α΄), σε κάθε περίπτωση εξαγωγής, επανεξαγωγής ή μεταφορά εκτός της χώρας οχήματος, δεν επέρχεται διαγραφή αυτού από το Μητρώο οχημάτων, εφόσον δεν καταβληθούν τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του.

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα ασθενοφόρα και τις νεκροφόρες ορίσθηκαν σε 300€.

Στις περιπτώσεις παράνομης κυκλοφορίας οχήματος, ενόσω είναι σε κατάσταση φορολογικής ακινησίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Δ ΤΕΦ Β΄1104359 ΕΞ2013/28-6-2013 έγγραφό μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 4346/2015 , αναπροσαρμόζεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και επομένων, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα οχήματα και τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

225

ΣΤ΄

1.549-1.738

250

Ζ΄

1.739-1.928

280

Η΄

1.929-2.357

615

Θ΄

2.358-3.000

820

Ι΄

3.001-4.000

1.025

Κ΄

4.001 και άνω

1.230

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

240

ΣΤ΄

1.549-1.738

265

Ζ΄

1.739-1.928

300

Η΄

1.929-2.357

630

Θ΄

2.358-3.000

840

Ι΄

3.001-4.000

1.050

Κ΄

4.001 και άνω

1.260

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

255

ΣΤ΄

1.549-1.738

280

Ζ΄

1.739-1.928

320

Η΄

1.929-2.357

690

Θ΄

2.358-3.000

920

Ι΄

3.001-4.000

1.150

Κ΄

4.001 και άνω

1.380

 

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανα χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

`Ανω των 251

3,72

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 Ευρώ

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (Α΄132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

Επιπροσθέτως, για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. και τίθενται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές ως ιδιωτικής χρήσης, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Τέλος, τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010 καθώς και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010 και για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Διευκρινίζεται, ότι για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών κυκλοφορίας καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α΄).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1214/31-10-2011 .

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm