feed-image Ροή Ειδήσεων
22 | 07 | 2019

ΚΦΑΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1022/14. Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών. 03 Φεβρουαρίου 2014
ΠΟΛ. 1023/14.Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α). 22 Ιανουαρίου 2014
ΠΟΛ. 1024/14. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.» 22 Ιανουαρίου 2014
ΠΟΛ. 1148/13. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ. 17 Ιουνίου 2013
ΥΠΟΙΚ. 1038718/13. Τρόπος και χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222). 01 Μαρτίου 2013
ΝΟΜΟΣ 4079/2012. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 ΚΑΙ 4071/ 20 Σεπτεμβρίου 2012
ΠΟΛ. 1077/12. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'), την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 24 Απριλίου 2012
ΠΟΛ. 1208/10. Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους,μετά την ισχύ του ν. 3842/2010 29 Δεκεμβρίου 2010
ΠΟΛ. 1145/10. Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως καθώς και του αγρότη που πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές. 20 Οκτωβρίου 2010
ΠΟΛ. 1171/08. Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008). 09 Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1169/08. Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008. 09 Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1157/08. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ /6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ‘’Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)’’. 01 Δεκεμβρίου 2008
ΠΟΛ. 1133/08. Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008). 08 Οκτωβρίου 2008
ΥΠΟΙΚ. 1004301/2008. Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 27 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1125/07. Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών. 31 Οκτωβρίου 2007
ΠΟΛ. 1061/04. Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχε... 01 Ιουλίου 2004