Open menu
27 | 09 | 2020

Αθήνα 20/10/2014
Αρ. πρωτ.:  Ε41/234


ΘΕΜΑ:
Διενέργεια Ε.Δ.Κ. και καταβολή δωροσήμου.

 

Σχετ.: Τα με αριθ. Ε40/694/22-11-2013 , Ε41/140/04-07-2014 και Ε41/546/07-07-2014 Γενικά Έγγραφα.

Όπως είναι γνωστό , για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του Ν.4075/2012 παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες αρχικά με το Γενικό Έγγραφο Ε40/694/22-11-2013 και εν συνεχεία με το Ε40/546/07-07-2014 ενώ, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά τον υπολογισμό δωροσήμου στους οικοδόμους για το Β΄ Τετράμηνο 2014 ( απασχόληση 01/01/2014 έως 30/04/2014), παρασχέθηκαν και ειδικές οδηγίες με το έγγραφο Ε41/140/04-07-2014.
Στις οδηγίες αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά από Ε.Δ.Κ. και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους ή μετά την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν .
Επίσης με τις οδηγίες , προσδιορίζεται η διαδικασία διενέργειας Κεντρικού Ε.Δ.Κ., ενώ για τις περιπτώσεις των Α.Π.Δ. που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον Κεντρικό Ε.Δ.Κ., σας γνωστοποιείται ότι , παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζονται από το Υποκ/μα μέσω της διαδρομής: φάκελος «Α.Π.Δ.»> Υποφάκελος : «Εκτυπώσεις» > επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.Δ που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Ε.Δ.Κ.».
Πρέπει να γίνει αντιληπτό πλέον ότι, χωρίς να έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός δωροσήμου σε οικοδόμους για απασχόληση και ασφάλιση από 01/01/2014 και μετά.
Παρά τις προαναφερόμενες επισημάνσεις, στην καταβολή του τελευταίου δωροσήμου (δωρόσημο Β΄ Τετράμηνο 2014) παρατηρήθηκαν μεγάλα προβλήματα εξ΄ αιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι, για πολλές Α.Π.Δ οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στους Διενεργηθέντες Κεντρικούς Ε.Δ.Κ. δεν προέβησαν τα Υποκ/τα σε διορθώσεις λαθών ή σε ενέργειες για άρση εμποδίων διενέργειας Ε.Δ.Κ. στα σχετικά Α.Μ.Ο.Ε, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων .
Επειδή, μετά και την διενέργεια των τελευταίων Κεντρικών Ε.Δ.Κ. που διενεργήθηκαν στις 19/10/2014 διαπιστώνεται ότι, εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα εξ΄ αιτίας της μη διόρθωσης λαθών που δεν επιτρέπουν Ε.Δ.Κ σε πολλά Α.Μ.Ο.Ε. από πολλές μονάδες, παρακαλείστε όπως, άμεσα δώσατε εντολή στα τμήματα οικοδομών ώστε να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :

• Να εκτυπώσουν αμέσως τις καταστάσεις μέσω του Ο.Π.Σ /Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ από την διαδρομή φάκελος «Α.Π.Δ.»> υποφάκελος : «Εκτυπώσεις» > επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.Δ που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Ε.Δ.Κ.» για κάθε μήνα από Ιανουάριο 2014 έως και Αύγουστο 2014.
• Να εντοπίσουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την διενέργεια Ε.Δ.Κ. στα σχετικά Α.Μ.Ο.Ε (Οι πληροφορίες για τα προβλήματα παρέχονται αυτόματα οσάκις επιχειρηθεί διενέργεια Ε.Δ.Κ. σε Α.Μ.Ο.Ε ).
• Να επιλύσουν τα προβλήματα για κάθε ένα Α.Μ.Ο.Ε και να διενεργήσουν αμέσως Ε.Δ.Κ ώστε εγκαίρως να ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων.

Επισημαίνεται ότι, οσάκις επιλυθούν όλα τα προβλήματα των Α.Π.Δ του Οκταμήνου (1/2014 -8/2014) τα οποία κυρίως αφορούν προβλήματα παρελθόντων ετών, όπως είναι οι καταβολές εισφορών περιόδου χωρίς να υπάρχει χρέωση με Α.Π.Δ., η δρομολόγηση λαθών Α.Π.Δ χωρίς να έχουν γίνει οι διορθώσεις κ.λ.π. , η διαδικασία που προαναφέρεται θα ακολουθείται κάθε φορά μόνο για το τετράμηνο για το οποίο θα υπολογίζεται δωρόσημο.
Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα διενέργειας Ε.Δ.Κ. από τις μονάδες οποιαδήποτε στιγμή, είτε έγινε είτε δεν έγινε κεντρικός Ε.Δ.Κ., εξακολουθεί να ισχύει.
Εάν και μετά από τις παρούσες οδηγίες διαπιστωθεί ότι δεν προβήκατε στις ενέργειες που προαναφέρονται και δημιουργηθούν εκ νέου προβλήματα στην καταβολή δωροσήμου στους οικοδόμους θα τεθεί θέμα αναζήτησης ευθυνών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm