Εκτύπωση

Ο Πίνακας συντάχθηκε από το Δ.Σ. της Ένωσης Λογιστών Νομού Λάρισας το 2002 και δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της Λάρισας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

2515/97 & ΤΟ Π.Δ. 340/98.

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Δ΄ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΑΤΑΞΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

12 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΞΕΛΙΞΗ

 

17 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Η΄ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

10 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

15 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ Ή ΕΛΚΕΠΑ

8 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

13 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΤΕΙ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ, ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΜΑΤΩΝ

4 ΧΡΟΝΙΑ

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

7 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

4 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ

πιστοποίηση & αξιολόγηση

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

4 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

8

ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΣΧΟΛΩΝ

ΑΕΙ

 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ πιστοποίηση & αξιολόγηση

5

ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΑΞΕΩΝ (σύμφωνα με το Π.Δ. 340/98) 

 

Δ΄  ΤΑΞΗ

Γ΄  ΤΑΞΗ

Β΄  ΤΑΞΗ

Α΄  ΤΑΞΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

στα Βιβλία α΄ Κατ. &

 στα β΄  κατ. μέχρι 100.000 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

στα Βιβλία α΄  &  β΄

κατηγορίας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

στα Βιβλία α΄,  β΄  &

   γ΄ κατ. μέχρι 1.400.000 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γονική Κατηγορία: Γενικού Ενδιαφέροντος και Σωματείων
Κατηγορία: Επαγγελματικά - άδειες.
Εμφανίσεις: 6452