Εκτύπωση

Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για  τις  επιχειρήσεις  να  υποβάλλουν  καταστάσεις  φορολογικών  στοιχείων  για διασταύρωση πληροφοριών ανάµήνα σύµφωναµε την ΠΟΛ1022/7.1.2014 Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις(FAQ) για τις καταστάσεις αυτές και το σύστηµα υποδοχής και ανάρτησής τους.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 4487