Εκτύπωση

Αθήνα 28/12/2017
Αρ. πρωτ.: 1192035


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 1
Ποσοστά απομείωσης


Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος, ανά εξάμηνο και έτος καθορίζονται ως εξής:

ΕΤΗ

4x4 (SUV - ATV)

ΧΑΤΣΜΠΑΚ

ΣΕΝΤΑΝ

ΚΑΜΠΡΙΟ

ΚΟΥΠΕ ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV)

0,5

11%

9%

15%

11%

12%

9%

1

22%

19%

30%

22%

25%

19%

1,5

25%

24%

33%

26%

25%

23%

2

29%

28%

36%

30%

29%

27%

2,5

35%

32%

40%

33%

32%

33%

3

37%

37%

43%

36%

36%

36%

3,5

44%

43%

50%

42%

41%

43%

4

50%

49%

57%

48%

47%

49%

4,5

56%

55%

64%

54%

53%

55%

5

62%

61%

72%

60%

59%

61%

5,5

66%

64%

74%

64%

63%

64%

6

68%

67%

76%

67%

66%

67%

6,5

71%

70%

78%

69%

68%

70%

7

73%

72%

80%

72%

71%

72%

7,5

75%

74%

81%

74%

73%

75%

8

77%

76%

83%

76%

75%

77%

8,5

79%

78%

84%

78%

77%

78%

9

80%

80%

85%

79%

79%

80%

9,5

82%

81%

86%

81%

80%

82%

10

83%

83%

87%

82%

82%

83%

10,5

84%

83%

88%

83%

83%

84%

11

85%

84%

89%

84%

84%

85%

11,5

86%

85%

89%

85%

85%

86%

12

87%

86%

90%

86%

86%

87%

12,5

88%

87%

90%

87%

87%

88%

13

88%

88%

90%

88%

87%

89%

13,5

89%

89%

91%

88%

88%

89%

14

90%

89%

91%

89%

89%

90%

14,5

90%

90%

91%

89%

89%

91%

15

90%

90%

91%

90%

89%

91%

15,5

90%

90%

91%

90%

89%

91%

16

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

 

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις


Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Α.Υ.Ο. (Β΄3340).

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 738