Εκτύπωση

Αθήνα 10/04/2013
Αρ. πρωτ.:1061686

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση βιβλίων με μια συγκεντρωτική εγγραφή.

Με την αίτησή σας, η οποία περιήλθε στη Διεύθυνσή μας την 2/4/2013, θέτετε το ερώτημα ύπαρξης δυνατότητας καταχώρησης στα διπλογραφικά βιβλία με μια ημερήσια συγκεντρωτική εγγραφή, τόσο των πωλήσεων, όσο και των εισπράξεων, εφόσον παρέχεται πληροφόρηση ημερολογιακή και αξιακή από την απεικόνισή τους στο εμπορικό σύστημα συναλλαγών.
Με την παράγραφο 21 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (νόμος 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ 222΄Α΄/2012), όπως ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1004/2013 , δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων συγκεντρωτικά με μια εγγραφή με τα ημερήσια ακαθάριστα έσοδα, με ταυτόχρονη συγκεντρωτική ενημέρωση του λογαριασμού «Ταμείο» για τις μετρητοίς πωλήσεις.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)
Εμφανίσεις: 2745