Εκτύπωση

Αθήνα 26/05/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1072

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.'Eχοντας υπόψη:.....

 

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Η ισχύς της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 (ΦΕΚ 58Α /269Β) παρατείνεται μέχρι 30-9-2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2010)
Εμφανίσεις: 2770