Εκτύπωση

Αθήνα 24/10/2008
Αρ. Πρωτ.:  1106950/1214/ T .& Ε.Φ.
ΠΟΛ. 1141
 
  
ΘΕΜΑ: Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 4163