Εκτύπωση

Αθήνα 30/05/1995

ΥΠΟΙΚ. 1065732/529/0015

ΠΟΛ. 1148

 

Θέμα: Θεώρηση των τιμολογίων που εκδίδονται, για την αγορά αγροτικών προϊόντων προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

 

Επιβάλλουμε από 1ης Ιουλίου 1995 την υποχρέωση θεώρησης όλων των τιμολογίων που εκδίδονται προς τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος  Φ.Π.Α., για αγορά των αγροτικών προϊόντων τους, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 2001 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 5838