Εκτύπωση

ΙΚΑ 08/01/2008

Ε40/1


Θέμα: «Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) :
α) Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 31/12/2009
β) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 30/6/2009».

 

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και τριμηνιαίων Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 30/6/2009 (α΄ και β΄ τριμήνων 2009), οι οποίοι, με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.
Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).
Για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009 (γ΄ και δ΄ τριμήνων 2009) θα ακολουθήσει νέο έγγραφό μας.
Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Φεβρουαρίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

28

Φεβρουαρίου

2009

Ημέρα

Σάββατο

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Μαρτίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Μαρτίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Απριλίου

2009

Ημέρα

Παρασκευή

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Απριλίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

11

Μαΐου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Μαΐου

2009

Ημέρα

Κυριακή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Ιουνίου

2009

Ημέρα

Τετάρτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Ιουνίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Παρασκευή

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Παρασκευή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Αυγούστου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Αυγούστου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Σεπτεμβρίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Σεπτεμβρίου

2009

Ημέρα

Τετάρτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

12

Οκτωβρίου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Οκτωβρίου

2009

Ημέρα

Σάββατο

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Νοεμβρίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Νοεμβρίου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Δεκεμβρίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Δεκεμβρίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

11

Ιανουαρίου

2010

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Ιανουαρίου

2010

Ημέρα

Κυριακή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2009 – 3/2009

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

1 και 2

13

Απριλίου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

3 και 4

14

Απριλίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

5 και 6

15

Απριλίου

2009

Ημέρα

Τετάρτη

7 και 8

16

Απριλίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

9, 10, 20 και 30

21

Απριλίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

22

Απριλίου

2009

Ημέρα

Τετάρτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

30

Απριλίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2009 – 6/2009

(συμπεριλαμβάνεται και το Δώρο Πάσχα 2009)

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

1 και 2

13

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

3 και 4

14

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Τρίτη

5 και 6

15

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Τετάρτη

7 και 8

16

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Πέμπτη

9, 10, 20 και 30

17

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Παρασκευή

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

20

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Ιουλίου

2009

Ημέρα

Παρασκευή

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2009
Εμφανίσεις: 2724