Εκτύπωση

Αθήνα 25/06/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/1123885

ΟΑΕΕ 11

ΘΕΜΑ:Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, έτους 2015.

ΣΧΕΤ: Το αρ. Πρωτ. Φ.80000/47819/1856/16.02.2015 της Γ.Γ.Κ.Α.

Με την εγκύκλιο 9/24.03.2014 της υπηρεσίας μας μεταξύ άλλων σας γνωρίσαμε ότι από 01.01.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Από συμπλήρωση του παραπάνω ηλικιακού ορίου, εξαιρούνται τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα τους καθώς και οι συνταξιούχοι όλων των κατηγοριών, που πιστοποιούνται από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι για το τρέχον έτος 2015, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.80000/47819/1856/16.02.2015 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και τα χορηγούμενα ποσά ΕΚΑΣ, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα που ίσχυσαν για το έτος 2014.
Για διευκόλυνσή, σας παραθέτουμε πίνακες εισοδηματικών κριτηρίων Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2011 τα οποία παρέμειναν αμετάβλητα για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Έως 8.472,09 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Έως 9.884,11 ευρώ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 15.380,90 ευρώ

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 0,00 μέχρι 7.715,65 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ 57,50 ευρώ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ 30,00 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Από 8.472,10 μέχρι 9.200,00 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Έως 9.884,11 ευρώ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 13.500,00 ευρώ

Για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή προκειμένου για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. 2015 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2014 και αφορά εισοδήματα έτους 2013

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους 47/2011, 31/2012, 15/2013 και 9/2014 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Εμφανίσεις: 2756