Εκτύπωση

Αθήνα, 11/03/2020

ΥΠΕΡΓ.:Φ. 40021 /οικ.10753/494

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4670/2020 σχετικά με την απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους συνταξιούχους δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος, απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας.

 

ΣΧΕΤ: Η αριθμ.Πρωτ.: Φ.10070/50569/1937/8-11-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4Μ)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α’ 43 δημοσιεύτηκε ο ν.4670/2020, με το άρθρο 39 αντικαθίσταται το άρθρο 44 του ν.4387/2016 (Α’ 85) και προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτωση α’ της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80) και το άρθρο 44 του ν.4387/2016 μεταξύ άλλων διαμορφώνεται ως εξής:

«Για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.»

Με την αριθμ.Πρωτ.: Φ.10070/50569/1937/8-11-2016 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4Μ) είχαν δοθεί διευκρινίσεις για την μη καταβολή εισφορών επί του εξωιδρυματικού επιδόματος στους δικαιούχους συντάξεως και εξωιδρυματικού επιδόματος.
Μετά την δημοσίευση της ανωτέρω διάταξης, επεκτείνεται και στους δικαιούχους συντάξεως που συγχρόνως λαμβάνουν και επίδομα απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας η μη καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που θα εφαρμοστεί επί του καταβαλλόμενου επιδόματος μηνός Μαρτίου και εφεξής.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 521