Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

adeia_L-F«Άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011

Με εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν. 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας  άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή-Φοροτεχνικού».

H υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, γίνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή». Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/2011 και αντί της άδειας θα χορηγείται στον αιτούντα Επαγγελματική Ταυτότητα.

Authors: OEE

Διαβάστε περισσότερα

Γονική Κατηγορία: Γενικού Ενδιαφέροντος και Σωματείων
Κατηγορία: Ανακοινώσεις σωματείων
Εμφανίσεις: 3047