Εκτύπωση

Η Ένωση Λογιστών Ν. Λάρισας, θα πραγματοποιήσει διαδραστικό σεμινάριο την Κυριακή 03/03/2019 & ώρα 10:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στην Αίθουσα συνεδρίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπαναστασίου 21 – 2ος Όροφος).


Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

• Συμπλήρωση των εντύπων Ε1 - Ε2 - Ε3 για τα φυσικά πρόσωπα
• Συμπλήρωση των εντύπων Ε2 - Ε3 και Ν για τα Νομικά Πρόσωπα ( ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ)

(Παραδείγματα Ε1, Ε2, Ε3, ατομικής – αγροτικής –προσωπικής εταιρείας Ο.Ε. με απλογραφικά – Παράδειγμα Ν, Ε2, Ε3 Α.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ με διπλογραφικά.)


Περιεχόμενα:

Aνάλυση - Συμπλήρωση Εντύπου Ε1
Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2018 Χωριστές δηλώσεις συζύγων - Εκκαθάριση Δηλώσεων - Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης - Αμοιβές διαχειριστών εταιρειών, μελών ΔΣ, Φορολογία Αγροτών - Αγροτικές – Επιδοτήσεις - Ανάλωση Κεφαλαίου - Χαρακτηρισμός Εισοδήματος (Μπλοκάκια, περ στ΄ παρ. 2, άρθρου 12 του Ν 4172/2013) - Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας - Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης - Αναγνώριση Αναπηρίας - Ιατρικές Γνωματεύσεις - Παροχές Σε Είδος - Παροχή Ε.Ι.Χ. - Αποδείξεις Κωδ. 049 - 050 - Τέλος Επιτηδεύματος – Φορολογία από Δικαιώματα Συγγραφέων – Ηθοποιών


Ανάλυση - Συμπλήρωση Εντύπου Ε2

Ανάλυση - Συμπλήρωση Νέου Εντύπου Ε3 – Ανάλυση ανά ΚΑΔ - κριτήρια μεγέθους οντοτήτων – μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού – Συνδεδεμένες επιχειρήσεις- Όμιλοι Επιχειρήσεων.


Aνάλυση Εντύπου Ν

Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Φορολογικός Συντελεστής - Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος - Φορολογική κατοικία – Εισόδημα στην ημεδαπή / αλλοδαπή - Μόνιμη εγκατάσταση – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα - Πίστωση φόρου αλλοδαπής - Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες - Φορολογικές Αποσβέσεις Συντελεστές - Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης - Μεταφορά ζημιών.
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Υπεραξία - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Μεταβίβασης τίτλων - Συνδεδεμένο πρόσωπο / Συνδεδεμένη επιχείρηση - Ενδοομιλικά μερίσματα - Ενδοομιλικές συναλλαγές – Υποκεφαλαιοδότηση.


Θα δοθούν σχετικές σημειώσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με τις εισηγήσεις του Σεμιναρίου και με 4 παραδείγματα συμπληρωμένα που καλύπτουν ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Παναγιωτίδης Παναγιώτης με την συνδρομή ομάδας λογιστών.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα : 6947896096 – 6933490611 - 6973269235

Συμμετοχή 10 €

 

 

Γονική Κατηγορία: Γενικού Ενδιαφέροντος και Σωματείων
Κατηγορία: Ειδήσεις από τον χώρο της Π.Ο.Λ.
Εμφανίσεις: 963